• Juridinės Pajėgos

  Juridinės Pajėgos


 • Mob. tel: +370 698 40 408

  El. paštas: jurist.g@gmail.com

 • Antstolio paslaugos

  Antstolio paslaugos – tai valstybės įgalioto asmens, kuriam valstybė suteikė vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas, paslaugos. Be šių funkcijų, antstolis gali teikti ir kai kurias kitas antstolio paslaugas.

  antstolio paslaugosAntstolis gali teikti kai kurias paslaugas: saugoti (administruoti) turtą vykdymo procese, konstatuoti faktines aplinkybes, perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims nesant teismo pavedimo. Jis taip pat gali teikti teisines konsultacijas (išskyrus atstovavimą teismuose bei atstovavimą santykiuose su trečiaisiais asmenimis), auk­ciono tvarka realizuoti įkeistą kilnojamąjį turtą, tarpininkauti vykdant turtines prievoles.

   

  Antstolio padėjėjas turi teisę antstolio vardu ir jo rašytiniu įgaliojimu perduoti ir įteikti dokumentus, atlikti procesinius veiksmus, išskyrus faktinių aplinkybių konstatavimą, vykdomosios bylos iškėlimą ar sustabdymą, vykdomojo doku­mento grąžinimą, turto realizavimą, išieškotų piniginių lėšų paskirstymą išieškotojams, vykdymo išlaidų skaičiavimą.
  Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles – tai galimybė už­tikrinti, kad skolos būtų grąžintos ne teismine tvarka, taip pat netaikant priverstinio pobūdžio priemonių. Tokiu atveju panau­dojamos priemonės, kurias pritaikius skolininkas gera valia įvykdo turtinę prievolę.
  Faktinių aplinkybių konstatavimas – tai detalus aplinkybių, daiktų ar turto, jų būklės aprašymas faktinių aplinkybių kons­tatavimo protokole. Toks protokolas laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu ir turi įrodomąją galią.


  Grįžti atgal » • Sprendimas: eLviz