• Juridinės Pajėgos

  Juridinės Pajėgos


 • Mob. tel: +370 698 40 408

  El. paštas: jurist.g@gmail.com

 • Privatumo politika

  UAB „JURIDINĖS PAJĖGOS“ PRIVATUMO POLITIKA

  Informuojame Jus, kad kiekvieno svetainės lankytojo privatumą gerbiame ir saugome bei įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų pateiktus duomenis.

  ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

  Asmens duomenų valdytojas yra UAB „JURIDINĖS PAJĖGOS“. Bendrovės kontaktinius duomenis rasite: http://juridinespajegos.lt/.

  KAIP RENKAMI IR NAUDOJAI ASMENS DUOMENIS

  UAB „JURIDINĖS PAJĖGOS“ yra reikalingi asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais:

  1. asmenis, kurie registruojasi gauti UAB „JURIDINĖS PAJĖGOS“ naujienlaiškius arba sutinka gauti elektroniniu paštu siunčiamą bendrovės informaciją.
  2. Registruojantis renkami šie duomenys: vardas ir pavardė; įmonė (įstaiga); el. pašto adresas; telefono numeris; pareigos; kalba (šalis); aktualios praktikos sritys. Registruodamiesi duodate sutikimą UAB „JURIDINĖS PAJĖGOS“ rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, kad UAB „JURIDINĖS PAJĖGOS“ pateiktų Jūsų užprenumeruotas naujienas, publikacijas ir informaciją apie renginius;
  3. interneto svetainės lankytojus (žr. punktą SLAPUKAI);
  4. socialinių tinklų naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į UAB „JURIDINĖS PAJĖGOS“ per UAB „JURIDINĖS PAJĖGOS“ paskyras socialiniuose tinkluose ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja (žr. punktą SOCIALINIAI TINKLAI);
  5. asmenis, kurie išreiškia sutikimą gauti elektroniniu paštu siunčiamą UAB „JURIDINĖS PAJĖGOS“ informaciją. UAB „JURIDINĖS PAJĖGOS“ renka šiuos duomenis: vardas ir pavardė; el. pašto adresas;
  6. kandidatus į darbo vietą (žr. punktą DALYVAVIMAS ATRANKOSE).

  KAM NAUDOJAMI SURINKTUS ASMENS DUOMENIS?

  Duomenis naudojame:

  1. rinkodaros tikslais Jūsų sutikimo pagrindu: siųsti Jums el. laiškus su naujienomis, publikacijomis ir informacija apie renginius, pateikti pagal jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti jums aktualią informaciją;
  2. siekdami pagerinti svetainės veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote;
  3. darbo atrankos vykdymo tikslu jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.
  4. Įsipareigojame neperduoti jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
   4.1. jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
   4.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
   4.3. mūsų paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros bendrovėms, buhalterines paslaugas, renginių organizavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms).

  KAIP SAUGOMI ASMENS DUOMENIS?

  Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

  Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

  JŪSŲ TEISĖS

  Jūs turite teisę teisės normų ir aktų nustatyta tvarka:

  1. gauti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu mes juos tvarkome;
  2. kreiptis į UAB „JURIDINĖS PAJĖGOS“ su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, atšaukti savo duotą sutikimą UAB „JURIDINĖS PAJĖGOS“ rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikalingų veiksmų. Mums labai svarbu, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs;
  3. kreiptis į UAB „JURIDINĖS PAJĖGOS“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti aukščiau nurodytais tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia GLIMSTEDT arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
  4. prašyti perkelti Jūsų duomenis;

  Jeigu Jūs turite kokių nors klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis el. paštu jurist.g@gmail.com, telefonu +370 671 73875 arba adresu Vasario 16-sios 23-2, Radviliškis.

  DALYVAVIMAS ATRANKOSE

  Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

  Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

  Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

  SOCIALINIAI TINKLAI

  Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

  Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose.

  Būtinai perskaitykite trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.
 • Sprendimas: eLviz